display | more...
Welsh hymn, by William Williams, and translated as Guide me, O Thou Great Redeemer (or sometimes Jehovah). Full details of the work are found alongside that hymn. The Welsh found here was used in the 1941 film 'How Green Was My Valley'.

Arglwydd, arwain trwy’r anialwch,
Fi bererin gwael ei wedd,
Nad oes ynof nerth na bywyd
Fel yn gorwedd yn y bedd:
Hollalluog
Ydyw’r Un a’m cwyd i’r lan.

Colofn dân rho’r nos i’m harwain,
A rho’r golofn niwl y dydd;
Dal fi pan bwy’n teithio’r manau
Geirwon yn fy ffordd y sydd:
Rho imi fanna,
Fel na bwyf yn llwfrhau.

Agor y ffynhonnau melus
’N tarddu i maes o’r Graig y sydd;
Colofn dan rho’r nos i’m harwain,
A rho golofn niwl y dydd;
Rho i mi fanna
Fel na bwyf yn llwfwrhau.

Pan bwy’n myned trwy’r Iorddonen
Angeu creulon yn ei rym,
Ti est trwyddi gynt dy hunan,
P’am yr ofnaf bellach ddim?
Buddugoliaeth,
Gwna imi waeddi yn y llif!

Ymddiriedaf yn dy allu,
Mawr yw’r gwaith a wnest erioed:
Ti gest angau, ti get uffern,
Ti gest Satan dan dy droed:
Pen Calfaria,
Nac aed hwnw byth o’m cof.

Everything Hymnal

Log in or register to write something here or to contact authors.