display | more...

Gris"tle (?), n. [OE. gristel, gristil, AS. gristl; akin to OFries. gristel, grestel. Perh. a dim. of grist but cf. OHG. krustila, krostela. Cf. Grist.] Anat.

Cartilage. See Cartilage.

Bacon.

 

© Webster 1913.