Maintained By: Everyone

Nodes about rifles. Not pistols, not submachine guns (machine pistols), not artillery pieces, not swords, but rifles. Carbines are OK. Assault rifles, battle rifles, target rifles, black powder rifles (not smoothbores), plinking rifles, all welcome.

 TitlebyType
1 K31 (thing) The Custodian writeup
2 M1 Garand   e2node
3 M1 Carbine   e2node
4 Mosin-Nagant   e2node
5 Karabiner 98   e2node
6 M40A1 sniper rifle   e2node
7 Arisaka Type 99   e2node
8 Mannlicher-Carcano   e2node
9 Needle gun   e2node
10 Gewehr 98   e2node
11 AK-47   e2node
12 Heckler & Koch G3   e2node
13 AR-15   e2node
14 Colt M16   e2node
15 SA-80   e2node
16 SKS   e2node
17 Mauser M1924   e2node
18 Winchester Model 74   e2node
19 L-98 Cadet GP Rifle   e2node
20 Martini-Henry   e2node
21 M1903 Springfield Rifle   e2node
22 Lee Rifle   e2node
23 Spencer rifle   e2node
24 Snider-Enfield Rifle   e2node
25 Browning Automatic Rifle   e2node
26 Lee-Metford rifle   e2node
27 Henry Repeating Rifle   e2node
28 AR-7   e2node
29 M-14   e2node
30 FN FAL   e2node
31 Marlin model 60   e2node
32 Ruger 10/22   e2node
33 pre-64 Model 70   e2node
34 Automatkarbin 4   e2node
35 RK 62   e2node
36 Dragunov   e2node
37 Steyr AUG   e2node
38 M21   e2node
39 Heckler & Koch G11   e2node
40 Barrett M82A1   e2node