display | more...

Osvensk is a Swedish word, literally meaning "un-Swedish". It can be used to refer to foreign customs and culture, either neutrally or depreciatory. What is interesting about it, however, is that it is also used in a positive and approving sense.

This positive sense alludes to the self-image of Swedes as introverted, self-restrained, bureaucratic herd-people who don't want to stick out, take risks, or show any open feelings. The quintessential unswedish person is the (perhaps mythical) Mediterranean: self-assured, outspoken, lively, daring. For some reason, carefree and unproblematic consumption of alcohol is also often considered an unswedish attribute, as opposed to the poor Swede who when he finally manages to get hold of some overtaxed booze from the government monopoly store is prone to guzzle it all up and pass out in a street corner.

From time to time, ironic and/or enraged comments are heard about this little piece of national self-deprecation that somehow has infiltrated dictionaries and usage. Personally I rather view it as a refreshing exception to the myopically nationalistic self-righteousness that seems to be the norm around the world -- although it is hard to argue that it is anything more than an isolated instance. Still, the contrast with un-American is notable...


The following are some example quotes illustrating the usage of the word, selected from the returns of a Google search for "osvensk".

Så varför känner han sig så ofta motarbetad? Möjligen kan den intensitet med vilken han driver sina frågor, verka utmattande på omgivningen. Mohsen Hakim vet att han är »osvensk«. Och det tänker han fortsätta att vara, eftersom han anser att det är hans rätt. Lagom är inte bäst, säger han. Bäst är bäst!
So does he feel opposed so often? Perhaps the very intensity by which he supports his proposals can be exhausting for those around him. Mohsen Hakim knows that he is "unswedish". And he intends to continue that way, because he feels he has a right to. It is not "best not do overdo things", he says. It's best to be best!

Man slås av hur lite av proggens fyrkantighet som finns i hennes relationspoetiska visor. [...] I stället hör man en psykedelisk vissångerska med ett lika excentriskt som osökt uttryck, så oblygt särpräglad att man vill kalla henne osvensk.
It is striking how little of the typical stiffness of progg-music her relationship-poetical songs contain. [...] Instead, we hear a psychedelic folk-singer with an expression both excentric and unaffected, so unashamedly individual that one wants to say she is unswedish.

I mitten av september varje år utkommer i Frankrike den väldigt osvenska boken Le Guide Hachette des vins. [...] Det osvenska är naturligtvis att guiden är en utmärkt inköpskatalog där odlarens telefon- och faxnummer liksom besöksadress och eventuella e-mail adress finns med. Det är bara att ringa vinbonden, lägga sin beställning och betala - med kort eller på banken.
In mid-September every year in France, the very unswedish book Le Guide Hachette des vins is published. [...] The unswedish part is of course that the guide is an excellent ordering catalogue, listing the producer's phone and fax number and email address. You simply call the farmer, place an order, and pay by card or at the bank.

Coachningen i VM-semifinalen är på sätt och vis osvensk. När Kanada får ledningsmålet efter 65 minuters spel tvekar inte ledarduon på bänken.
-- Nej, om vi förlorar med 1-0 eller 2-0 har ingen betydelse. Nu var det bara att ösa på, säger Marika.

The coaching for the World championship semi-finals is in a way unswedish. When Canada gains the lead 65 minutes into the game, the coach duo on the bench does not hesitate.
-- No, it makes no difference if we lose by 1-0 or by 2-0. Now we just have to go for it, says Marika.

I Sverige finns många fina, härliga idrottande kvinnor som känns väldigt osvenska i sitt tävlande och som kanske just därför har hamnat överst på prispallen i inte bara svenska tävlingar utan också internationella. Osvenska så till vida att de mot alla odds och gamla föreställningar om att svensk vinnarinstinkt inte är tillräcklig, faktiskt vinner, och fortsätter att vinna, bli bättre, utvecklas.
There are many good, wonderful female athletes in Sweden who have a very "unswedish" feel and perhaps for that very reason have placed themselves highly not only in Swedish competitions but also internationally. Unswedish in the sense that despite the odds and the old preconception that Swedish winning instinct is insufficient, they are in fact winning, and continue to win and improve and develop.

Om du fick chansen att säga något till den 18-årige Magnus Hedman, vad skulle det vara?
-- Jag skulle säga Go for it. Hade jag valt en annan väg att gå hade jag inte varit mig själv, och då hade jag inte suttit här i dag. Alla har sitt sätt att vara, jag har kanske varit lite osvensk i mitt sätt. Det spåddes tidigt att jag skulle bli näste landslagsmålvakt och det satte stor press på mig, men jag har alltid varit väldigt målmedveten.

If you could say something to your 18-year old self, what would you say?
-- I would say, go for it. If I had chosen another path I would not have been myself, and I would not be sitting here today. Everyone has their own way of being, perhaps I have been a bit unswedish. There were early predictions that I would be the next goalkeeper in the national team, and that put me under a lot of pressure, but I have always known very clearly what I wanted.

För så låter det. En svensk ska be om ursäkt för att han är svensk och i möjligaste mån försöka agera som en ickesvensk och därmed vara så där härligt osvensk. Jävla trams.
Because that's what it sounds like. A Swede should apologize for being Swedish and as far as possible act like a non-Swede, thereby being wonderfully unswedish. Bloody bullshit.

Log in or register to write something here or to contact authors.